Historik

De gamla Galtarna kommer ihåg hur det var under kriget...

Det var bistra tider
Kriget rasade i Europa
Det var mörkt och kallt
Internet var inte uppfunnet
Ingen hade hört talas om e-mail
Bolaget var inte öppet på lördagar
Man kunde inte köpa snus efter 23.00
Mobiltelefonnummren började med 010
Ni unga kultingar, kan inte föreställa er våra umbäranden...

Detta var 1993 och kriget rasade i Bosnien.

Ur detta förhistoriska mörker tändes en klart lysande stjärna: Fläskinvest.
Från föreningens historiska dokumentsamlingar återger vi härmed (ordagrant) följande historiska dokument:

"Historia. Efter att ha gått omkring och svurit en längre tid över bankernas skumraskaffärer mognade en i´de fram hos några 'fläskisar'. Varför inte prova ett annat sparande? Man behöver ju faktiskt inte använda sig av bankens filosofi angående sparande (dom lånar våra pengar till nästan ingen ränta alls och skall sedan ha oskäligt betalt när vi vill ha tillbaka dom), och roligare än vid deras möten med ballonger och spar elefanter kan vi lätt ha.

Vid ett möte i Statoils kafferum den 18/9-93 beslöt Tom.H, Sven.R; Peter P och Mats.R att bilda en aktieklubb. Gunnar.S anslöt sig direkt till dom övriga. Viktiga beslut fattades över en kaffekopp den kvällen. En första insättning på 5000:- per personröstades fram. Dessutom skulle ytterligare 1500:- läggas in före 31/12-93. Verksamheten bestämdes till handel med värdepapper. Som plutokrater utsågs Mats och Peter. Målet bestämdes till mer än bankränta. Ett aktivt letande efter fler likasinnade skulle genomföras. Vid första insättningstillfället hade även följande personer anslutit sig till skaran: Kenneth.F, Ronny.S, Carl.P, 2xMikael.P. Klubben bestod nu alltså av 10 stycken personer. Ett styrelse möte hölls 2/1-94 på Pub 395. 9 utav 10 var närvarande. Det bestämdes att insatserna skulle göras om till andelar och att handel med andelar skulle få ske. Regler för handeln röstades fram. Dessa har sedan dess ändrats. Andels kursen var 1106:-. Ett viktigt beslut togs. En man en röst, oavsett antal andelar. Ett kanske ännu viktigare beslut var detta "Bimbos kan ej äga tillträde i Fläsk invest". Eller på ren svenska, no girls allowed. Kritik kom också fram på mötet angående val utav mötes dag. En söndag! Beslutet var solklart och kraftfullt. Aldrig mer möten på en söndag, endast fredag eller lördag godtas som mötes dag. Tomas.E nappade på våra locktoner och anslöt sig till skaran. Den 25/3-94 for vi iväg till Rovaniemi på kvartalsmöte. Den resan bekostade medlemmarna ur egen ficka med 1000:-. Rekord i möte slogs på lördag. 6 timmar i sträck agnade vi åt att lösa dom flesta konflikter på vårt jordklot. Beslut togs också. Att ett extra möte skulle sammankallas var det viktigaste. Andelsvärdet var 1209:-. Skaran med fläskisar utökades med Folke R. Extra mötet ägde rum 2/4-94 på Pub 395. En medlems avgift på 300:- infördes för att täcka kostnader vid möten, planeringar information m.m. Styrelsen maximerades till sittande 11 stycken personer, det innebar att endast passiva andels ägare kunde komma ifråga hädanefter. Regler för uteslutning för styrelse medlem antogs. Styrelsemötena skall vara slutna röstades också fram. Ett beslut angående information mellan styrelse, passiva delägare och plutokrater togs. Nästa ordinarie kvartals möte var på logen den 2/7-94. Några viktiga beslut därifrån är: - Stadge grupp tillsattes, bestående av Tom.H, Sven.R och Tomas.E. - Andelsvärdet fastställdes till 1286:- En träffande kommentar från mötet. "Världens bästa herrklubb". 4 stycken nya medlemmar tog tillfället i akt att begära inträde. Tor E, Johan S, Mikael A och Hans W. Som sammanfattning kan man säga att våran historia är inte lång med mycket! "